Disclaimer

aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Belangrijke juridische mededeling. Lees de mededeling aandachtig door voordat u deze website gebruikt. Hierin worden de voorwaarden genoemd als u gebruikt maakt van deze website en al het materiaal op deze site.

Algemeen
Norebo Management Support beheert de website (exclusief websites die eraan gekoppeld zijn) en is een bedrijf dat is gevestigd in Nederland. Door de site te bezoeken komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site. U stemt er tevens mee in dat deze kwesties "niet uitsluitend" worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Inhoud
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt géén uitnodiging tot het doen van (vrijblijvende) acquisities, aanbiedingen, offertes etc. door derden. Noch MIKE SIER - sales business expert, noch haar freelancers, haar werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek of het gebruik van deze site.

Aan de site gekoppelde websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Wij aanvaarden op geen enkele manier enige aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van deze sites. Deze links betekenen niet dat MIKE SIER - sales business expert verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel MIKE SIER - sales business expert ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, is MIKE SIER - sales business expert niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze sites of de daarin opgenomen informatie.

Scroll naar boven